privacyverklaring

Privacyverklaring

ZO Clean Planet B.V. respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, wordt behandeld. In deze privacyverklaring geven wij informatie over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens.

Welke gegevens en welk doel

Wij verwerken je persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor je ze aan ons verstrekt en wij verwerken niet meer gegevens dan daarvoor nodig zijn.

Wij gebruiken je gegevens om je bestellingen zo snel en goed mogelijk af te handelen, maar ook om verkoopanalyses en persoonsgebonden marketingacties uit te voeren. Mochten wij je gegevens voor een ander doel willen gebruiken, dan zullen wij hier jouw toestemming voor vragen.

Als je bij ZO een bestelling plaatst, hebben we uw naam, geslacht, e-mailadres, factuuradres, afleveradres en betaalgegevens nodig om je bestelling uit te voeren en je van het verloop op de hoogte te houden. In je ZO account slaan we informatie op zoals je naam en adres, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, aflever- en betaalgegevens, zodat je deze niet bij iedere nieuwe bestelling opnieuw hoeft in te voeren. Wanneer je een bestelling plaatst, of je ZO account raadpleegt, worden je gegevens beschermd door Secure Socket Layer (SSL) technologie. Hiermee wordt de informatie onleesbaar voor derden. Je kunt dit controleren via het slotje in je webbrowser en via de ‘s’ achter http in het webadres.

Nieuwsbrief

Je kunt je aanmelden voor de online nieuwsbrief van ZO. Hiermee verleen je ZO tegelijkertijd toestemming om je persoonsgegevens en e-mailadres op te slaan. ZO gebruikt deze opgeslagen informatie om je te informeren over nieuwe artikelen, activiteiten, hoe ZO werkt, acties etc. Ook kan het voorkomen dat ZO je per e-mail benadert om deel te nemen aan marktonderzoek ter verbetering van artikelen en/of dienstverlening. Vanzelfsprekend staat het je geheel vrij om hier van af te zien. Ook word je steeds de mogelijkheid geboden om jezelf uit te schrijven en de nieuwsbrief niet meer te ontvangen.

Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door jou opgegeven gegevens om je de nieuwsbrief toe te zenden. Je kunt na inschrijving te allen tijden jezelf afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief door het sturen van een e-mail info@zoschoon.nl of via een link in de nieuwsbrief.

Account bij ZO

Op onze website kun je een account aanmaken, dat beveiligd is met een wachtwoord en dat gekoppeld is aan je e-mailadres. Je voert je gegevens zelf in zoals je naam en adres, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, aflever- en betaalgegevens, zodat je deze niet bij iedere nieuwe bestelling opnieuw hoeft in te voeren. Je kan deze, door in te loggen in je account, ook te allen tijde zelf wijzigen.

Bij het aanmaken van een account bij ZO wordt je gevraagd een wachtwoord in te vullen. Wanneer het wachtwoord bij derden bekend raakt is ZO niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot het account. Tevens kun je aangeven dat je de nieuwsbrief en gepersonaliseerde berichten met informatie, acties en evenementen via e-mail wenst te ontvangen.

Het ZO account heeft tot doel de beleving van klanten te verbeteren en de tevredenheid te verhogen, onder meer door gepersonaliseerde communicatie met informatie, aanbiedingen, acties en evenementen die zoveel mogelijk zijn afgestemd op de voorkeuren, interesses en aankopen van members. Informatie over voorkeuren en interesses is tevens gebaseerd op gebruik van de website en andere diensten en (online) aankopen en wordt automatisch aan het account gekoppeld.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen (verwerkers) verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij maken gebruik van een derde partij voor:

 • Fulfilment partner
 • Logistieke partners
 • Marketing dienstverlener
 • IT-dienstverlener
 • Development partner
 • Hosting partner
 • Financi√ęle dienstverlener Klarna

Met de betaalmethode van Klarna kunt u een bestelling plaatsen en hoef je pas te betalen nadat je de producten hebt ontvangen. Wanneer je hiervoor kiest, worden je gegevens doorgegeven aan Klarna. Klarna voert een kredietwaardigheidsbeoordeling uit. Dat kan inhouden dat Klarna informatie opvraagt bij het BKR. Klarna kan ook contact met je opnemen als ze onvoldoende gegevens heeft om een beslissing te nemen.

Wij maken met deze verwerkers de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Daarbuiten zullen wij geen persoonsgegevens delen met derden zonder dat wij u daar uitdrukkelijk toestemming voor vragen.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 • Klanten: 7 jaar na be√ęindiging overeenkomst
 • Leveranciers: 7 jaar na be√ęindiging overeenkomst
 • Marketing: tot 14 maanden na contactmoment
 • Online sollicitatie: 4 weken na einde sollicitatieprocedure of 1 jaar indien de sollicitant hier expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Onder andere door middel van:

 • Informatiebeveiligingsbeleid
 • Toegangsbeveiliging
 • Wachtwoordbeleid
 • Protocol datalekken
 • Firewall
 • Anti-virus
 • Versleuteling dmv SSL-certificaat (HTTPS)
 • Dataminimalisatie

Rechten omtrent je gegevens

Met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van je verwerken heb je de volgende rechten:

 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie
 • Recht op wissing (vergetelheid)
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit)
 • Recht van bezwaar
 • Recht op intrekking toestemming
 • Recht om een klacht in te dienen

Wanneer je inzage wilt in de persoonsgegevens die ZO Clean Planet B.V. over je heeft vastgelegd of gebruik wilt maken van een van de andere bovengenoemde rechten, dan kun je per e-mail contact opnemen met onze klantenservice via info@zoschoon.nl ZO Clean Planet B.V. zal binnen vier weken op je verzoek reageren.

Links naar andere websites en social media

Op onze website is een aantal verwijzingen naar websites van andere organisaties te vinden. Wij hebben geen controle over deze externe websites en zijn niet aansprakelijk voor de manier waarop deze partijen met persoonsgegevens omgaan.

Privacybeleid social media foto’s

ZO kan je vragen of we jouw Instagramfoto voor marketingdoeleinden mogen gebruiken. We nemen contact met je op als je een foto post en daarin ZO vermeldt, door ons account (@zoschoon) te taggen of het gebruik van een van onze hashtags. Zonder jouw toestemming gebruiken we de foto niet. Je kan je foto vervolgens terugvinden op onze website, op ons Instagram account of in onze social media advertenties op Facebook en Instagram.

Cookies en webstatistieken

Net als andere webwinkels maakt ook ZO gebruik van zgn. ‘cookies’. Dit zijn kleine bestanden die door uw computer worden gedownload als u de ZO website bezoekt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan de website naar je computer wordt gestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Dankzij cookies kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat je in het verleden hebt gedaan. ZO gebruikt cookies om je instellingen en voorkeuren te onthouden, hierdoor verloopt een volgend bezoek aan onze website eenvoudiger en sneller.

M.b.v. cookies registreren wij ook hoe vaak de ZO website wordt bezocht, via welke links dat gebeurt en wat de voorkeuren van onze bezoekers zijn. De gegevens die wij op deze manier verkrijgen blijven anoniem.

Welke Cookies worden door ZO gebruikt?
1. Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website. Zij zorgen er bv. voor dat bepaalde voorkeursinstellingen worden onthouden en vergemakkelijken het navigeren tussen de verschillende pagina¬īs.
2. Analytische cookies: met behulp van software van derde partijen wordt gemeten hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina¬īs het meest worden bezocht. Statistische analyse van deze gegevens stelt ons in staat om onze website verder te optimaliseren.

Je kan je eigen browser zo instellen dat je geen cookies ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt je onder ‚ÄėHelp‚Äô in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel je als bezoeker van de site deze nog steeds kan bezoeken, is het echter mogelijk dat als cookies niet worden geaccepteerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het niet accepteren van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

Wij maken gebruik van de volgende programma’s voor het analyseren van het gebruik van onze website, zodat we functionaliteiten kunnen aanpassen en verbeteren.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe onze gebruikers de website gebruiken. Voor dit doel worden cookies geplaatst. Deze informatie wordt overgebracht naar en door Google. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Wij hebben Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld. Dit houdt onder meer het volgende in:

 • we hebben het laatste octet van je IP adres gemaskeerd
 • we hebben het delen van gegevens binnen de Analytics dienst uitgezet

Daarnaast hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst gesloten en het is Google daarbij niet toegestaan deze gegevens aan derden te verstrekken of voor andere Google diensten in te zetten.

Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Zie hier voor meer informatie over de opt-out regeling van Google.

Visual Website Optimizer
Om het gebruik van onze website in kaart te brengen en te analyseren maken wij, door tussenkomst van onze development partner, gebruik van de webanalyse-tool Visual Website Optimizer (VWO), aangeboden door Wingify. De cookies van Visual Website Optimizer (VWO), stellen ons onder meer in staat om te zien welke pagina¬īs van onze website worden bekeken en het optimaliseren van deze pagina‚Äôs middels A/B-testen. De verzamelde informatie wordt verwerkt in statistieken en wordt door ons gebruikt om onze website te optimaliseren. Aan de hand van de verzamelde informatie kunnen wij jou, als persoon, niet identificeren.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Wij proberen er dan samen met je uit te komen. Daarnaast heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Ons privacy-beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contact

Indien u na het lezen van deze privacyverklaring vragen heeft, kunt u hierover contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

ZO Clean Planet B.V.
Nassaulaan 21
3971 HC Driebergen-Rijsenburg
Nederland

info@zoschoon.nl

De klantenservice van ZO is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9:00 – 18:00 uur: Telefoon +31853034204

Laatste versie: 1 november 2023